Magleblikskolen-Kælder v/indg. 12

3300 - Frederiksværk

Tlf. 20203716

fmc@klub-modul.dk

Bliv medlem

Aktiviteter

Forum / Sociale medier

 

Afdelingsvedtægter for Halsnæs Tri.

 

§1           Navn og formål.

Frederiksværk Motionscykel Klub (”FMC”) har på generalforsamlingen 22. februar 2017 oprettet en afdeling i foreningen. Afdelingens navn er Halsnæs Tri.

Afdelingens formål er at fremme interessen for at dyrke Triatlon, duatlon og lignende aktiviteter på flere niveauer.

 §2          Hjemsted.

Halsnæs Tri er en afdeling under Frederiksværks Motionscykel Klub.

§3           Medlemskab.

Triatleter som søger optagelse i Halsnæs Tri vil samtidig være medlem af FMC.

                             Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens og afdelingens formål. 

 

§4                        Kontingent og administration.

                             FMC’s generalforsamling fastsætter kontingent for medlemmer af Halsnæs Tri.

                             FMC har det økonomiske ansvar for afdelingen og fører et særskilt regnskab over afdelingens indtægter og udgifter.

 

§5           Afdelingsmøde.

Medlemmer af Halsnæs Tri, afholder ordinært afdelingsmøde efter afholdelse af FMC’s generalforsamling i samme kalenderår. Herudover holdes møder efter behov.

Afdelingsmødet vælger et Tri-udvalg på 2-4 medlemmer, heraf er det på FMC’s generalforsamling valgte Tri-ansvarlige bestyrelsesmedlem selvskrevet medlem af udvalget.

 

§6           Ændringer af afdelingsvedtægter.

                Ændringer i afdelingsvedtægterne for Halsnæs Tri. skal ske på FMC’s

                generalforsamling og følger FMC’s regler for vedtægtsændringer.

 

§7           Triatlon afdelingen.

I det daglige ledes Halsnæs Tri af Tri-udvalget, som refererer til FMC’s bestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen råder over afdelingens økonomiske midler.

Afdelingens medlemmer, som også er medlemmer af FMC, har adgang til anvendelse af spinning lokaler, klublokaler og kan deltage i cykelaktiviteter.

Mindst en gang årligt mødes det samlede Tri -udvalg med FMC’s bestyrelse til drøftelse af økonomi og aktiviteter.

Tri- udvalget fastsætter selv sin arbejdsform, mødefrekvens etc.

 

§8           Tegningsregler.

Tri-afdelingen tegnes af foreningen FMC’s bestyrelse eller den af bestyrelsen skriftligt bemyndigede.

 

§9           Opløsning af afdelingen.

FMC’s generalforsamling kan opløse afdelingen. I tilfælde af opløsning tilhører tilgodehavender og forpligtelser, herunder udstyr og andre materielle aktiver, FMC.

Ved opløsning af Tri-afdelingen med henblik på at videreføreaktiviteterne i en selvstændig forening, træffes aftale mellem parterne om fordeling af Tri-afdelingens aktiver og passiver.

 

 

Vedtaget på FMC’s ordinære generalforsamling d. 22. februar 2017.

 

Vores sponsorer